Povolit odstraňování

Je-li tato volba aktivována, mohou účastníci kurzu – do doby, než je jejich úkol ohodnocen – odstraňovat své odevzdané soubory.

Rejstřík všech souborů nápovědy