Importovat předlohy ze ZIP souboru

Zde můžete nahrát předlohy vytvořené pomocí exportní aplikace modulu Databáze.

Rejstřík všech souborů nápovědy