Globální slovník

Učitel může jeden slovník v kurzu označit jako globální.

Tento slovník se pak může stát součástí kteréhokoli kurzu (a také hlavní stránky Moodlu).

Rozdíl oproti běžnému lokálnímu slovníku spočívá v tom, že automatické odkazy na hesla globálního slovníku se vytvářejí ve všech kurzech (a nikoliv pouze v tom, v němž je slovník vytvořen).

Rejstřík všech souborů nápovědy