Přidat sadu testů

Ne
Do kurzu se přidá pouze jeden test.

Ano
Jestliže jste v poli "Jméno souboru" zadali název souboru, je tento soubor považován za začátek sady testů Hot Potatoes; po vložení prvního testu lze přidávat další – u všech následně vkládaných testů se jako výchozí použije nastavení prvního testu.
Jestliže jste v poli "Jméno souboru" zadali název složky, budou všechny testy v této složce vloženy do kurzu jako sada testů Hot Potatoes a všem bude přiděleno stejné nastavení.

Rejstřík všech souborů nápovědy