Podrobný protokol o průchodu

Ano
Do databáze se uloží samostatný záznam při každém kliknutí na tlačítko "Hint" (Nápověď), "Clue" (Nápověda) a "Check" (Odpovědět). Učitel tak má k dispozici velmi detailní protokol, který ukazuje stav testu při každém kliknutí. Zároveň tak ale může velmi rychle narůstat velikost databáze, protože pro každý pokus o splnění testu bude uloženo několik záznamů o kliknutí (podle rozsáhlosti testu).

Ne
Pro každý pokus o splnění testu se do databáze Moodlu uloží pouze jeden záznam.

Ve výchozím nastavení není tato volba aktivována.

Rejstřík všech souborů nápovědy