Relativní URL, přehrávače multimédií a testy Hot Potatoes

Pojmy

URL (Uniform Resource Locator)
Adresa internetového zdroje, kterým může být např. webová stránka, obrazový nebo zvukový soubor ad.

Absolutní URL
URL, které začíná sekvencí "http://", se nazývá absolutní URL. Ať je ho použito kdekoliv, vždy odkazuje na tentýž cílový zdroj.

Relativní URL
URL, které není uvozeno sekvencí "http://", se nazývá relativní URL. Absolutní URL cílového zdroje pak lze získat kombinací relativního URL a absolutního URL "základní" stránky.

Relativní URL v testech Hot Potatoes

Relativní URL jsou výhodnou metodou, jak v testech Hot Potatoes určit umístění obrazových a zvukových souborů či videosekvencí. Umožňují totiž prohlížení a kontrolu testů na lokálním počítači před tím, než jsou vloženy do kurzu v Moodlu. Pokud jsou do testu vloženy multimediální soubory, je potřeba je uložit do Moodlu spolu se souborem testu, tak aby byly dostupné, až budete chtít test v Moodlu použít.

Z bezpečnostních důvodů nepovoluje Moodle přímý přístup k souborům kurzu. Všechny požadavky na soubory v daném kurzu procházejí zabezpečovacím skriptem, který ověřuje, zda je uživatel vznášející požadavek na soubor zapsaným členem kurzu. Tento mechanismus však zároveň způsobuje, že běžná pravidla převodu relativních URL na absolutní (viz výše) zde neplatí, takže relativní odkazy použité v testu by potom byly nefunkční.

Řešení je přesto docela jednoduché: Stačí zajistit, aby v okamžiku načtení testu do prohlížeče byla všechna relativní URL převedena na absolutní. V případě testů Hot Potatoes zajišťuje tento převod automaticky sám Moodle – tvůrci testů se tak tímto zdlouhavým úkolem nemusejí zabývat.

Přehrávače multimédií v testech Hot Potatoes

Některé přehrávače multimédií odmítnou zpracovat multimediální soubory, poté co projdou zabezpečovacím skriptem chránícím soubory kurzu. V této situaci je nutné nahradit původně použitý přehrávač takovým, který je kompatibilní se systémem Moodle. To můžete provést buď tak, že odkaz na přehrávač v testu ručně upravíte, nebo že použití kompatibilního přehrávače vynutíte aktivováním funkce "Vnutit multimediální pluginy" – na stránce nastavení testu vyberte u této položky "Ano".

Rejstřík všech souborů nápovědy