Navigace

Pro testy Hot Potatoes můžete v Moodlu použít různé způsoby navigace.

Navigační lišta Moodlu
V záhlaví stránky s testem bude zobrazena standardní navigační lišta Moodlu.

Navigační rám (frame) Moodlu
Standardní navigační lišta Moodlu se zobrazí v záhlaví testu v samostatném rámu.

Vnořený IFRAME
V záhlaví stránky s testem bude zobrazena standardní navigační lišta Moodlu, samotný test bude vnořen do plovoucího rámu IFRAME.

Tlačítka testu Hot Potatoes
Test se zobrazí s navigačními tlačítky převzatými z testu, jsou-li v něm definována.

Pouze tlačítko "Vzdávám to"
V záhlaví stránky bude zobrazeno jediné tlačítko s textem "Vzdávám to".

Žádná
Test se zobrazí bez navigačních prvků, tj. bez navigační lišty Moodlu a bez navigačních tlačítek testu Hot Potatoes. Po správném zodpovězení všech otázek testu přejde Moodle zpět na hlavní stránku kurzu, nebo zobrazí následující test – v závislosti na nastavení volby "Zobrazit další test".

Rejstřík všech souborů nápovědy