Obsah protokolu

Údaje zobrazované v protokolech Hot Potatoes můžete ovlivňovat pomocí následujících voleb.

Typ protokolu

Přehled
Tento protokol obsahuje seznam pokusů o absolvování testu. Do protokolu jsou zahrnuty také nedokončené pokusy, probíhající pokusy zahrnuty nejsou. V protokolu se zobrazuje fotografie a jméno uživatele, dosažená známka a hrubý skór, a dále čas začátku a doba trvání každého pokusu. Jednotlivé pokusy lze podle potřeby vybrat a následně odstranit.

Souhrnná statistika
Tento protokol obsahuje seznam všech dokončených pokusů o absolvování testu. Nedokončené a právě probíhající pokusy nejsou do protokolu zahrnuty. V protokolu se zobrazuje fotografie a jméno uživatele, dosažená známka a hrubý skór za test, a dále hrubý skór za každou otázku ve všech pokusech. Dalšími zobrazenými údaji jsou průměrný skór jednotlivých otázek, průměrný skór celého testu a průměrná známka celého testu.

Podrobná statistika Tento protokol obsahuje všechny dostupné údaje o všech dokončených pokusech. Nedokončené a právě probíhající pokusy nejsou do protokolu zahrnuty. Protokol obsahuje následující tabulky:

  • Odpovědi uživatelů – zde jsou pro každý pokus uvedeny odpovědi uživatelů na každou jednotlivou otázku;
  • Analýza odpovědí – zde jsou uvedeny odpovědi na každou otázku a četnost jednotlivých odpovědí.

Podrobný protokol o průchodu
Tento protokol obsahuje podrobné údaje o každém kliknutí každého studenta v průběhu všech dokončených pokusů o absolvování testu Hot Potatoes. Protokol může být velmi rozsáhlý a je určen ke stažení a k prohlížení v tabulkovém procesoru, jako je např. program Microsoft Excel. Podrobné informace o jednotlivých údajích zahrnutých do tohoto protokolu lze nalézt v souboru nápovědy Tabulka podrobného protokolu o průchodu.

Výběr kurzu

Tento kurz
Protokol bude obsahovat odpovědi účastníků aktuálního kurzu.

Všechny moje kurzy
Protokol bude obsahovat odpovědi účastníků všech kurzů, v nichž je daný test použit a v nichž jste učitelem. Aby mohl být test použit v několika kurzech, musí být umístěn v hlavním adresáři se soubory stránek. Tato volba je přístupná pouze správcům stránek.

Výběr uživatelů

Všichni účastníci
Protokol bude obsahovat odpovědi studentů, učitelů, tvůrců kurzu a správců. Budou zahrnuty i odpovědi uživatelů typu "Host".

Studenti
Protokol bude obsahovat odpovědi studentů zapsaných do aktuálního kurzu. Odpovědi učitelů nebudou do protokolu zahrnuty.

Jednotlivý student
Protokol bude obsahovat odpovědi jednoho studenta, vybraného ze seznamu všech studentů.

Výběr známek

Všechny pokusy
Protokol bude obsahovat odpovědi ze všech pokusů každého uživatele.

Nejlepší pokus
Protokol bude obsahovat odpovědi pouze toho pokusu, v němž jednotliví uživatelé dosáhli nejvyššího skóre.

První pokus
Protokol bude obsahovat pouze odpovědi z prvního pokusu každého uživatele.

Poslední pokus
Protokol bude obsahovat pouze odpovědi z posledního pokusu každého uživatele.

Rejstřík všech souborů nápovědy