Formát protokolu

Pro zobrazení protokolů jsou v modulu Test Hot Potatoes dostupné následující volby.

Formát

HTML
Vytvoří se protokol ve formátu HTML, který lze pohodlně zobrazit ve webovém prohlížeči.

Excel
Vytvořený protokol má podobu souboru s příponou ".xls", který lze otevřít pomocí tabulkového procesoru, např. programem Microsoft Excel.

Text
Vytvořený protokol má podobu prostého textového souboru, který lze otevřít pomocí libovolného textového editoru.

 

Kódování

Volitelně je k dispozici seznam kódování, která lze použít pro zápis hodnot do vytvářeného protokolu; nastavení je závislé na požadavcích vašeho tabulkového procesoru. Např. pro japonštinu je v programu Microsoft Excel nutné použít kódování "SJIS". Seznam možných kódování může upravit správce stránek v globálním nastavení modulu HotPot.

Zalamovat řádky

Ano
Dlouhé souvislé údaje se zalomí tak, aby se vešly do buněk tabulky. To může způsobit, že některé řádky budou velmi vysoké.

Ne
Údaje se nebudou zalamovat.

Použít značky

Ano
V podrobné statistice a v podrobném protokolu o průchodu bude text otázek a odpovědí nahrazen písmennými značkami. Pod tabulkou protokolu se zobrazí legenda, v níž bude u každé značky uvedeno, kterou otázku či odpověď zastupuje.

Ne
Otázky a odpovědi se v protokolu zobrazí v nezkrácené podobě a legenda se nevytvoří.

Rejstřík všech souborů nápovědy