Odpovědi uživatelů

V této tabulce jsou u každého uživatele uvedeny odpovědi na každou otázku v každém jednotlivém pokusu o splnění testu.

Odpovědi jsou barevně odlišeny:

 • Správné odpovědi
 • Nevybrané odpovědi
 • Nesprávné odpovědi
 • skóre v % (hints,clues,checks)
  • Skóre představuje procentuální zisk za danou otázku.
  • Hints (Nápovědi) udávají počet vyžádaných nápovědí.
  • Clues (Nápovědy) udávají, zda byla (=1), nebo nebyla (=0) zobrazena nápověda.
  • Checks (Odpovědi) udávají počet odeslání odpovědi v rámci dané otázky. Hodnota "-1" znamená, že student klikl na tlačítko "Ukaž odpověď" (Show answer).

Rejstřík všech souborů nápovědy