Zobrazit další test

Ne
Po dokončení testu uloží Moodle výsledky a přejde zpět na hlavní stránku kurzu.

Ano
Po dokončení testu uloží Moodle výsledky a poté zobrazí další test Hot Potatoes v daném týdnu/tématu. Pokud není další test k dispozici, přejde Moodle zpět na hlavní stránku aktuálního kurzu.

Rejstřík všech souborů nápovědy