Největší možný počet odpovědí

Tato hodnota udává největší možný počet odpovědí, které lze zadat ke kterékoli otázce přednášky. Výchozí hodnota je 4. Pokud v přednášce používáte výhradně otázky typu Pravda/Nepravda, je vhodné nastavit tuto hodnotu na 2.

Tento parametr také určuje největší možný počet větví, které je možné použít v rozcestníku.

Hodnotu tohoto parametru lze bezpečně měnit i v přednášce s již vloženými materiály. Pokud budete chtít přidat otázku s výběrem z mnoha odpovědí nebo dlouhý rozcestník, budete muset tento parametr změnit. Po přidání (nestandardní) otázky nebo rozcestníku je možné tento parametr opět snížit na "standardní" úroveň.

Rejstřík všech souborů nápovědy