Typy úkolů

K dispozici je neustále rostoucí počet typů úkolů:

Offline činnost

Tento typ úkolu je určen pro plnění úkolů mimo Moodle. Úkol může být uložen na webu nebo zadán v prezenční výuce.

Studenti si mohou zobrazit zadání úkolu, ale nemají možnost vkládat soubory ani provádět jinou činnost. Hodnocení funguje běžným způsobem, studenti obdrží upozornění na získané známky.


Online text

U tohoto typu úkolu je uživatel vyzván k úpravě textu pomocí běžných editačních nástrojů Moodlu. Učitelé mohou práce hodnotit online a dokonce i přidávat komentáře v textu nebo provádět změny.

(Pokud jste již pracovali ve starších verzích Moodlu, má tento typ úkolu stejnou funkci jako dřívější modul Poznámky [Journal].)


Odevzdat soubor

Tento typ úkolu umožňuje každému účastníkovi odevzdat jeden soubor libovolného typu.

Může to být textový dokument, obrázek, zazipované webové stránky nebo jakýkoliv jiný soubor podle zadání učitele.


Pokročilé nahrávání souborů

Tento typ úkolu umožňuje každému účastníkovi odevzdat jeden nebo více souborů libovolného typu. Mohou to být textové dokumenty, obrázky, zazipované webové stránky nebo jakýkoliv jiný soubor podle vašeho zadání.

Tento typ úkolu vám také umožňuje nahrát jeden či více souborů s vaší reakcí na odevzdaný úkol. Tyto soubory lze do systému vložit ještě předtím, než začnou studenti odevzdávat řešení úkolu -- tak je možné poskytnout každému účastníkovi kurzu soubor s jiným zadáním.

Studenti mají možnost přiložit k odevzdaným souborům poznámky s popisem obsahu souborů, fází řešení úkolu apod.

Proces odevzdání musejí u tohoto typu úkolu studenti na závěr ručně ukončit. Jako učitel máte možnost sledovat, v jaké fázi se odevzdání úkolu právě nachází. Nedokončené úkoly jsou označeny jako "Pracovní verze". Neohodnocené úkoly můžete převést do stavu "Pracovní verze".

Odevzdat soubor

Tento typ úkolu umožňuje každému účastníkovi kurzu nahrát (angl. upload) jeden soubor libovolného typu jako vypracování úkolu.

Souborem může být dokument Wordu, obrázek, ZIP archív, zdrojový kód programu, prostě cokoliv, co mají studenti za úkol odevzdat.


Offline činnost

Tento typ je užitečný, jestliže je pro splnění úkolu potřeba využít jiné prostředky, než nabízí Moodle -- například práce na webu, osobní rozhovor apod.

Studenti vidí popis úkolu (zadání), ale nemohou odevzdat žádný soubor. Hodnocení lze ovšem používat obvyklým způsobem; také studenti jsou o vloženém hodnocení informováni jako obvykle.


Online text

V tomto typu úkolu se od studentů očekává odevzdání libovolného textu s použitím editačních nástrojů Moodlu. Učitelé mohou odevzdaný text hodnotit online, a dokonce do něj přidávat komentáře či jej upravovat.

Znáte-li starší verze Moodlu, plní tento typ úkolu stejnou funkci jako modul Poznámkový blok (angl. Journal).


Pokročilé nahrávání souborů

Tento typ úkolu umožňuje každému účastníkovi kurzu nahrát (angl. upload) jeden nebo několik souborů libovolného typu jako vypracování úkolu.

Soubory mohou být dokumenty Wordu, obrázky, ZIP archívy, zdrojové kódy programů, prostě cokoliv, co mají studenti za úkol odevzdat.

Tento typ úkolu rovněž umožňuje učitelům připojovat soubory k hodnocení odevzdaných řešení úkoly. Tyto soubory lze k úkolu přikládat ještě před odevzdáváním úkolu. Tím můžete např. každému účastníkovi kurzu poskytnout individuální soubor, se kterým má pracovat.

Řešitelé úkolu mohou k odevzdávaným souborům přikládat poznámky popisující např. obsah odevzdaných souborů, momentální stav řešení nebo jakoukoliv další textovou informaci.

V tomto typu úkolu musí každý řešitel ručně označit odevzdané řešení jako finální a předat je tak k ohodnocení. Přesto můžete kdykoliv kontrolovat postup řešení - nedokončené úkoly se označují jako "Pracovní verze". Ještě neoznámkované úkoly, které již student odeslal k ohodnocení, můžete vrátit do stavu "Pracovní verze".


Rejstřík všech souborů nápovědy