Úlohy s výběrem odpovědí

Při řešení této úlohy (může obsahovat i obrázek) vybere student odpověď z několika možností. Existují dva druhy úloh s výběrem odpovědí: úlohy s jedinou možnou odpovědí a úlohy s více možnými odpověďmi.

Úlohy s jedinou možnou odpovědí povolují výběr právě jedné odpovědi. V podobné úloze by obecně všechny známky měly být kladné.

Úlohy s více možnými odpověďmi povolují výběr jedné či více odpovědí – každá odpověď může být obodována kladně i záporně, takže vybere-li student VŠECHNY možnosti, nemusí nutně získat dobrou známku. Je-li součet bodů záporný, bude výsledná známka za tuto úlohu nulová. Buďte pozorní, protože systém dovoluje vytvářet i úlohy, u kterých může být celkové skóre větší než 100 %.

Každá odpověď (správná i nesprávná) by měla obsahovat komentář, který se studentovi zobrazí u každé jeho odpovědi (pokud je u testu zobrazení komentářů nastaveno).

Rejstřík všech souborů nápovědy