Nastavení parametrů

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí další nastavení, která konfigurují zobrazení balíku.

Rejstřík všech souborů nápovědy