Přidat komentář

Komentáře lze k hodnocení přidat, je-li potřeba:

  1. dodatečně vysvětlit či objasnit hodnocení (studentem, který danou práci hodnotil);
  2. vznést dotaz ohledně vyjádření obsažených v hodnocení (studentem, jehož práce je hodnocena);
  3. pokusit se vyřešit obtíže, jež mohly vyvstat v průběhu diskuse o hodnocení (učitelem);

Cílem komentářů je pokusit se buď dosáhnout shody ohledně určitého hodnocení, anebo přesvědčit hodnotícího, aby své hodnocení upravil. Tato diskuse by měla probíhat vhodným způsobem.

Pokud je práce přehodnocena, jsou staré komentáře vyřazeny a s novým hodnocením se již nezobrazují.

Rejstřík všech souborů nápovědy