Anonymní hodnocení

Práce hodnocená spolužáky může být hodnocena anonymně. V takovém případě se nezobrazují jména (či fotografie) studentů, kteří hodnocení provádí. K identifikaci hodnocených prací slouží pouze názvy (souborů) odevzdaných prací.

Pokud práce známkovaná spolužáky není známkovaná anonymně, jsou jednotlivé práce zobrazeny se jmény (a fotografiemi) studentů, kteří práci odevzdali. To může vést ke zkreslení známkování.

Poznámka: Známky učitele se nikdy nezobrazují anonymně.

Rejstřík všech souborů nápovědy