Hodnocení prací spolužáků

Aby bylo hodnocení snadnější, je rozděleno do několika položek. Každá položka pokrývá určitý aspekt zadání. Podle typu zadání byste měli pro každou položku:

  1. Vložit známku kliknutím na příslušné tlačítko nebo výběrem čísla z rozbalovací nabídky.
  2. Do pole Komentář vložit vysvětlení, proč jste udělili právě tuto známku. Pokud považujete důvod za zřejmý, ponechte pole prázdné. Poznámka: Pokud vysvětlení chybí, může vás učitel po prohlédnutí vašeho hodnocení požádat, abyste je odůvodnili.

V jiných typech zadání jste žádáni o to, abyste se rozhodli, zda odevzdané práce obsahují definované prvky nebo ne, nebo jste požádáni, abyste určili, který popis nejlépe vystihuje charakter odevzdané práce. V obou případech máte na závěr ještě možnost celkovou známku do určité míry upravit.

Do posledního pole formuláře můžete napsat obecný komentář k odevzdané práci. Ten by měl vysvětlovat vaše hodnocení. Měl by být zdvořilý a pokud možno konstruktivní. Vaše hodnocení se zobrazí studentovi, který je autorem odevzdané práce.

Máte omezenou lhůtu – zhruba půl hodiny –, během které si můžete rozmyslet své hodnocení a známkování nebo komentář změnit. Jakmile tato lhůta vyprší, je studentovi, jehož práci jste hodnotili, odesláno oznámení, že jeho práci někdo hodnotil. V této fázi si můžete své hodnocení prohlédnout, ale už je nemůžete měnit.

Rejstřík všech souborů nápovědy