Známkování hodnocení prováděných studenty

Na této stránce vkládá učitel svou známku za hodnocení, které provedli studenti ve fázi odevzdávání a hodnocení prací. Používá se relativně jednoduchý způsob známkování, podíl ze 100 %. Učitel může poskytnout studentům na začátku workshopu instrukce, co se bude známkovat a jakým způsobem. Pokročilí studenti mohou být například požádáni o kritický komentář, studenti středně pokročilí mohou být požádáni o vyzdvihnutí kladů a záporů a studenti začátečníci mohou pouze hledat chyby a nepřesnosti.

Pokud je k dispozici hodnocení učitele, zobrazuje se pro lepší srovnání před hodnocením studenty. Komentář učitele tak může sloužit jako výchozí bod srovnávání.

Známku za hodnocení uložíte kliknutím na příslušné tlačítko dole na stránce. Známku můžete upravit v době k tomu určené. Jakmile tato doba uběhne, komentář učitele je zpřístupněn studentovi. "Známka za hodnocení" je však studentům zpřístupněna teprve zároveň s konečnou známkou. (Je tomu tak proto, že by pravděpodobně docházelo k záměně známky za odevzdanou práci se známkou za HODNOCENÍ – v počáteční fázi nejsou tyto rozdíly studentům zřejmé.)

Rejstřík všech souborů nápovědy