Počet hodnocení odevzdaných prací

Toto číslo určuje, zda mají studenti hodnotit práce svých spolužáků. Pokud toto číslo není nula, pak je každému studentovi nabídnut k hodnocení tento počet prací ostatních studentů. Po hodnocení si autor práce může prohlédnout komentáře a případně známku udělenou spolužáky. (Proces hodnocení spolužáky může probíhat iterativně, v závislosti na nastavení volby "Hodnocení musejí být odsouhlasena".)

Rejstřík všech souborů nápovědy