Opakované odevzdávání prací

Ve výchozím nastavení nemohou studenti práce odevzdávat opakovaně, mají povoleno pouze jedno odevzdání.

Pokud tuto volbu zapnete, budou mít studenti povoleno odevzdat k tomuto zadání více než jednu práci. To může být užitečné, pokud chce učitel studenty opakováním činnosti motivovat k lepší práci.

Přidělování odevzdaných prací k hodnocení je založeno na počtu hodnocení, kterými každá z prací zatím prošla. Je proto pravděpodobné, že nově odevzdané práce budou vybrány k hodnocení spolužáky. Pokud tedy student opakovaně odevzdá několik prací v rychlém sledu za sebou, pak pravděpodobnost, že budou hodnoceny, je pro každou z nich stejná. Workshop NEUPŘEDNOSTŇUJE nejnovější odevzdanou práci.

Pro výpočet konečné známky studenta se používá jeho "Známka za hodnocení" a odevzdaná práce s nejvyšší známkou.

Rejstřík všech souborů nápovědy