Sebehodnocení

V sadě prací, která je v rámci workshopu přidělena studentům k hodnocení, může být obsažena také vlastní práce hodnotícího studenta. Je-li potom počet prací, které musí každý student ohodnotit, stanoven například na pět, bude každému studentovi předloženo k hodnocení šest prací, z nichž jedna bude jeho vlastní.

Pokud je počet prací stanoven na nulu, a sebehodnocení je zapnuto, stává se vlastní práce studenta jedinou prací, kterou student hodnotí.

Rejstřík všech souborů nápovědy