Skrýt známky až do odsouhlasení

Tuto volbu je vhodné použít u workshopu, kde je nutné, aby se studenti na jednotlivých hodnoceních shodli. Ve výchozím nastavení se hodnoceným studentům zobrazují známky i komentáře spolužáků, kteří hodnotili jejich práci. Zobrazení komentářů bez známek však může vést k živějším diskusím.

Pokud tuto volbu zapnete, budou známky spolužáků skryty do té doby, než se hodnocený a hodnotící student na hodnocení shodnou. Shody lze dosáhnout pouze prostřednictvím komentářů. Pokud se komentáře zásadně neshodují s přidělenou známkou, může se hodnocený student obrátit na učitele.

Rejstřík všech souborů nápovědy