Vložení ukázek

Pokud jsou studenti požádáni, aby před odevzdáním vlatní práce ohodnotili některou ukázkovou práci, použije učitel k odevzdání ukázkové práce tento odkaz. Učitel může vložit libovolný počet ukázek. Pokud je počet ukázek vyšší než počet ukázkových hodnocení, které každý student musí provést, jsou ukázky přidělovány náhodně, ale vyváženě. Systém se snaží zajistit, aby každá ukázka byla přidělena studentům stejně často. Přidělování je náhodné v tom, že pokud je například odevzdáno deset ukázek, je vysoce nepravděpodobné, že prvnímu studentovi budou k hodnocení přiděleny ukázky 1, 2 a 3.

Pokud učitel vloží menší počet ukázek, než kolik jich je v parametru "Počet hodnocení ukázek učitele", dostanou studenti k hodnocení pouze vložené ukázky.

Když učitel ukázky vloží do kurzu, je důležité, aby je také ohodnotil. Hodnocení učitele se používají interně, když studenti hodnotí ukázky. Čím více se hodnocení provedené studentem shoduje s hodnocením provedeným učitelem, tím vyšší je "Známka za hodnocení" přidělená studentovi. Tato hodnocení jsou neveřejná a studenti je po celou dobu práce ve workshopu NEVIDÍ. Známky, které studenti za hodnocení ukázek dostanou, se ale jednotlivým studentům zobrazí. Když studenti obdrží známku za hodnocení ukázek, mají možnost ukázku ohodnotit znovu, chtějí-li mít lepší známku za hodnocení.

Ukázky a jejich hodnocení je možno prohlížet ve workshopu na stránce Správa (odkaz vpravo nahoře na stránce workshopu).

Rejstřík všech souborů nápovědy