Výuková platforma Mudlík
Po dobrých zkušenostech s projekty na internetovém základě jako je eTwinning v angličtině nebo matematická soutěž Matematicus Logicus jsme tento školní rok věnovali zkoumání možností využití internetových platforem. Hledali jsme řešení, které nebude příliš náročné ani technicky ani finančně a poskytne žákům i učitelům co nejrozmanitější využití. Nakonec jsme vybrali a připravili internetovou výukovou platformu Mudlík. Její spuštění a zkušební provoz plánujeme na podzim 2008.

Proč Mudlík?
Platforma pracuje na základě volně šiřitelného programu Moodle (čti Múdl), který vytvořili australští autoři speciálně pro školy. V ČR jej zatím nejvíce využívají školy vysoké a střední, a to k provozování distančních nebo kombinovaných kurzů.
My jsme si ho vybrali především proto, že je postaven na filozofii konstruktivistického učení na základě aktivní přímé zkušenosti a velký důraz klade na sociální rozměr učení, zejména komunikaci jak mezi žáky a učiteli, tak mezi žáky navzájem. Na těchto základech je vystavena i filozofie naší běžné výuky, takže nám platforma poskytuje možnost ji ve stejném duchu vhodně doplňovat.

Jak budeme Mudlík využívat?
V rámci platformy budou moci učitelé jednoduše spravovat své stránky např. obdobu své třídní nástěnky na školním webu, kde byli dosud závislí na pomoci webmastera. Navíc budou moci přidávat studijní materiály v nejrůznější podobě—od prostých textů k flashovým animacím, nabídnout dětem aktivní opakování v podobě tzv. hot potato testů, využívat komunikační a hodnotící nástroje jako jsou blogy a ankety. Děti mohou dostat příležitost spolupráce na atraktivních projektech typu internetových encyklopedií, slovníků či wiki. Možné je i hodnocení práce učitelem nebo hodnocení práce spolužáků, jak jsou děti zvyklé i z běžné výuky. Možnosti platformy jsou velmi široké, ale jednotliví učitelé si budou moci sami rozhodnout, jak je využijí. Předpokládáme, že ze začátku budeme zkoušet, které funkce by pro děti mohly být přínosné, a teprve postupně využití rozšiřovat. Šířka i způsob využití bude samozřejmě také závislá na věku dětí.
Kromě kurzů jednotlivých učitelů pro potřeby výuky, chceme platformu využít i pro zkvalitnění práce s nadanými žáky (nabídka rozšiřujících a prohlubujících aktivit), s žáky v individuálním vzdělávání i pro projekty mimo přímou výuku. Do internetové podoby budou převedeny například naše tradiční soutěže Vědomostní kvíz a Matematická olympiáda, možnost spolupráce na internetu budou mít členové Rady Chlupíka i individuální přispěvatelé časopisu.
Využití bude promýšleno tak, aby nebyly znevýhodněny děti, které nemají doma přístup k internetu, mudlíkovské aktivity nebudou povinné, pokud na nich děti nedostanou možnost pracovat přímo ve vyučování.

Jak je zajištěna bezpečnost dětí?
Bezpečnost našich žáků v internetovém prostředí je samozřejmě naší prioritou. Přístup do prostředí platformy budou mít jen registrovaní účastníci na základě hesla. Přístup hostům, který Moodle umožňuje, bude zcela zamezen. Učitelé budou navíc pečlivě rozmýšlet i případné využití internetových zdrojů.

Naposledy změněno: Tuesday, 10. June 2008, 18.02