Žáci budou zapsáni ve většině případů přímo učitelem, dospělí se budou registrovat a zapisovat sami - jde jednak o účastníky kurzů pro učitele (např. RWCT) nebo rodiče, kteří budou mít přístup do kurzu třídy svého dítěte (je zabezpečen klíčem, který získáte od tř. učitele).

POZOR: Kurzy v Mudlíkovi jsou chráněny heslem. Pokud nejste žák, rodič žáka či účastník kurzu pro učitele, je registrace zbytečná, neboť se do žádného kurzu nebudete moci zapsat.

Registrace
1. Pokud nejste registrovaní, objeví se vám po vybrání kurzu, do kterého se chcete přihlásit, stránka s registračními poli.
2. Vyberte si část vpravo: Jste tady poprvé?
3. Další postup:
a. Klikněte na odkaz Nový účet nebo na tlačítko Začněte nyní vytvořením nového účtu. Je nutné vyplnit všechna formulářová pole správně. Vyplněné jméno a příjmení bude viditelné v systému Moodle, kdykoli se přihlásíte.
b. Na vaši adresu bude zaslán email s vygenerovaným webovým odkazem. Dobře si promyslete použitou e-mailovou adresu, abyste měli okamžitý přístup do své pošty.
c. Navštivte webovou adresu, uvedenou v e-mailu, která je vám zaslána.
d. Váše registrace tím bude potvrzena a vy budete přihlášeni.

Zápis do kurzu
1. Vyberte si kurz, jehož se chcete účastnit - např. Školení pro učitele - RWCT a klikněte na jeho název.
2. Pokud budete vyzváni k vložení klíče k zápisu, zadejte text, který obdržíte od vašeho vedoucího kurzu/ tř. učitele vašeho dítěte. Tím se zapíšete do kurzu.

Opakované vstupy do kurzu (po registraci) Potom již máte přístup k celému kurzu. Od té chvíle již budete zadávat pouze vaše uživatelské jméno a heslo v levém horním rohu titulní stránky k přihlášení a přístupu do všech kurzů, v nichž jste zapsáni.
Naposledy změněno: Monday, 14. July 2008, 22.32